Det vi inte gör

ABu kommer däremot inte att ägna sig åt tävlingsverksamhet

ABu har under 42 år ansvarat för tävlingsprogram, inbjudningar, anskaffning och utdelning av priser, medaljer, gravyrer och allt annat som tillhör alla mästerskapen och inbjudningstävlingar.
Tävlingsverksamheten har nu lagts över till det nya StSF med det ansvar som tillhör tävlingar. Vid ett möte under hösten 2009 planerades för hur denna överlämning av tävlingsverksamheten skulle ske. Ytterligare ett längre planeringsmöte genomfördes på förbundskansliet en bit in på nyåret med flera representanter från både StSF och ABu. Överlämnandet formaliserades senare vid ett möte i maj, i år.
Den sista tävlingen som genomfördes under vårt ansvar sköts i Ununge den 6 juni, JM-UM Kh bana. I den just nu pågående korthållsserietävling på hemmabanan som slutförs nu i oktober, bidrar ABu med jetonger och lagpriser, som fördelas efter den resultatlista som presenteras efter omgång 4.
Enligt tidigare beslut kommer ABu att under innevarande år (2010) att bistå med arrangörsbidrag till tävlingar enligt tidigare mall.

Vårt ”gamla” ABu kommer enligt landstingets bidragsregler helt koncentrera sig på att vara ett självständigt förbund utan inblandning av RF-baserade StSF, eftersom våra bidragsmedel endast får användas till den egna verksamheten enligt Landstingets bidragsregler. Vårt gamla prislager med medaljer och jetonger överförs till StSF:s kansli under hösten -10.

Lämna ett svar