Om oss

ABu – En stödorganisation för ungdomsskyttet inom Stockholms län

Nu har den nya organisationen hittat sin form. Stockholms läns ungdomsskytteförbund (ABu) handlägger och driver stöd- och utbildningsfrågor inom länet, medan Stockholms Skyttesportförbund (StSF) har tagit över Stockholms län och Stads skytteförbunds och ABu:s roll som samordnare av länets skytteverksamhet för det nationella skyttet.
I vår nya roll kommer vi att hjälpa och stötta ungdomsföreningar i länet med frågor och problem som gäller utveckling, utbildning, omställning, nya idéer och så vidare.
ABu kommer under ett antal år att framför allt att fungera som ett ”bollplank” som kan stötta och som kan gå in med punktinsatser där det som bäst behövs. Vi kan bistå med både kunskap och ekonomisk assistans.
Under hösten kommer vi att genomföra en genomgång av alla länets ungdomsföreningar och efterhöra deras behov, önskemål och vad de vill uppnå framöver med sin verksamhet. Vi kommer att hjälpa till med att

  • ta fram kurslitteratur för utbildning av ledare
  • skapa informationsmaterial för nyrekrytering
  • lägga upp en plan för att behålla nyrekryterade skyttar, från nyrekrytering till färdig skytt som är med och hjälper till i föreningsarbetet
  • ta fram arbetsmaterial för skjutteknik och träning
  • förmedla och utbyta idéer
  • föreningskurser för att skapa grupper med ”klubbkänsla”

 

Med landstingets hjälp kommer vi som godkänts driva vårt gamla ungdomsförbund vidare under den övergångsperiod som sedan tidigare klubbats igenom. ABu skall verka som en självständig stödorganisation som parallellt med nybildade Stockholms läns Skyttesportförbunds ungdomssektion skall se till att ungdomsskyttet i Stockholms län får den framtidsplattform som var meningen.
Under vintern fram till nästa vår hoppas vi kunna genomföra en rad projekt som skall presenteras på vår hemsida. Våra medlemsföreningar kommer att kontaktas vartefter för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om vad just Era föreningar behöver för stöd. Vi hoppas på att vi gemensamt med StSF skall kunna bistå Er där ute för att Ni skall kunna ta hand om våra ungdomar på bästa sätt i den nya organisationen.

Teddy Johansson
Ordf
Stockholms läns Ungdomsskytteförbund (ABu)
En stödorganisation för ungdomsskyttet inom Stockholms län

 

Postgiro;  221 495 – 5

Postadress;  Burschstigen 7,   187 30  Täby

Telefon;  08 – 653 4038  eller mobilen  0766 166 126   Fax:  08 – 792 1678

Mail;  ungdom.kansli@skjutbanan.com  

Lämna ett svar