Historik om Stockholm läns ungdomsskytteförbund

Lite information om Stockholms läns Ungdomsskytteförbund

Historik om Stockholm och Stockholm läns ungdomsskytteförbund
De flesta ungdomsskytteförbund bildades i slutet av 1960-talet och Stockholm är inget undantag. 1968 bildades Stockholm och Stockholm Läns ungdomsskytteförbund.

Varför bildades ett Ungdomsskytteförbund ?
För att förstå det måste vi gå en tid tillbaka i tiden.
Skytterörelsens historia börjar i början av 1800-talet. Då bildades små sammanslutningar där medlemmarna hade skytte som främsta intresse. Men skytte var inte den enda sysselsättningen utan man sysslade även med andra aktivitet som t ex viltvård. 1830 bildades Svenska Jägarförbundet och dit anslöt sig många av dessa små sammanslutningar. En del av de sammanslutningarna som var kvar, började ungefär vid samma tid att engagera sig i det militära. Dessa fungerade ungefär som dagens hemvärn och anledningen till att dessa bildades var att det var krig ute i världen. De skulle alltså försvara Sverige om det blev krig. Många av de här sammanslutningarna tog namnet ”skarpskytteförening” och i en del föreningsnamn finns ordet skarpskytteförening fortfarande kvar.

1893 började man från centralt håll att dela in Sverige i olika skytteförbund. Det skedde enligt dåvarande länsgränser. Stockholm och Stockholms Län var alltså vid denna tid två förbund. Länets styrelse hade sitt högsäte i Stockholm och det var där som alla möten ägde rum.

Efter denna förändring hände det inte så mycket nytt förrän 1968. Det var då som Stockholms Läns Ungdomsskytteförbund. Anledningen till att man bildade ett ungdomsskytteförbund var att man ville att ungdomsverksamheten skulle ha en egen verksamhet, en egen styrelse och att man skulle ha en egen tävlingsverksamhet