Vader: Stockholm

Nyhetsarkiv
Nyheter per kategori

Nu sänker RF ersättningen för LOK-Bidraget.

Nu sänks LOK-stödet från RF för år 2017 (dvs aktiviteter bedrivna fr.o.m. 2017-01-01). Glöm inte söka innan den 25 augusti.

De nya nivåerna är något lägre än tidigare.
Ledarstöd 21 kr (tidigare 24 kr)
Extra ledarstöd 5 kr (tidigare 6 kr)
Deltagarstöd 7 kr (tidigare 8 kr)

Hos RF kan man läsa följande: ”Under 2016 har fler aktiviteter inom LOK-stödet rapporterats in än tidigare. Det är positivt att det blir fler som idrottar samtidigt som det blir en ofrånkomlig effekt att fler ska dela på samma kaka. Det totala LOK-stödsbeloppet ligger kvar på 600 miljoner kronor under 2017. Det medför att beloppen per aktivitet inför 2017 har sänkts något.

Ökningen av LOK-stödsaktiviteter beror bland annat på höjningen av åldersgränsen från 20 till 25 år, som beslutades av RF-stämman 2014. Ökningen beror också på att det är större barnkullar i de yngre åldrarna än tidigare, att det ni finns fler externa administrativa system som kan läsa in aktiviteter i IdrottOnline samt att fler nyanlända deltar i idrottsföreningarnas aktiviteter.

För att förhoppningsvis kunna återställa LOK-stödet till 2016 års nivå kommer därför RF att äska mer medel från regeringen.”

 

Comments are closed.